Grups Xous

La participació als grups xous, és a partir del nivell 4, i sota criteri de l’equip tècnic, la condició més important per formar-hi part, és la de compromís durant tota la temporada i l’obligatorietat d’assistir a tots els entrenaments. 

Hi ha una quota mensual aplicada al rebut, i les famílies s’hauran de fer càrrec de les despeses de mallots i similars.